Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Pomohli sme / Články / Herec Michal Kubovčík s projektom SEPRP učí ľudí poskytovať prvú pomoc

Herec Michal Kubovčík s projektom SEPRP učí ľudí poskytovať prvú pomoc

Vďaka spolupráci Nadácie Aegon ľuďom s OZ BAŠTRNG videlo už viac ako 1 pol milióna Slovákov edukačné videá o správnom poskytovaní prvej pomoci

Špecifikácia projektu

Cieľ projektu

Vzdelávanie a podpora zdravia patria medzi hlavné ciele Nadácie Aegon ľuďom. Nadácia aj v roku 2018 pokračovala v podpore OZ BAŠTRNG, ktoré vtipnou a pútavou formou demonštruje praktické úkony podania prvej pomoci. Vďaka finančnej podpore nadácie vzniklo počas roka päť edukačných videí na webovej stránke YouTube, jeden dokumentárny film o význame prvej pomoci, osem prednášok v školách a športových kluboch a päť motivačných súťaží s tematikou prvej pomoci pre verejnosť.

Príjemca daru

OZ BAŠTRNG, Bratislava

Výška poskytnutého daru

22 730,36 €

Termín odovzdania finančných prostriedkov

v priebehu roka 2018

OZ BAŠTRNG

Štatistiky hovoria, že prvú pomoc dokáže poskytnúť iba 5 - 10 % Slovákov. Častokrát však práve včasné poskytnutie prvej pomoci dokáže zachrániť ľudský život. Herec Michal Kubovčík sa téme poskytovania prvej pomoci venuje už niekoľko rokov. V rámci svojho projektu BAŠTRNG uviedol sériu videí SEPRP, ktoré vyučujú „sedlácku prvú pomoc". Práve vtipnou a odľahčenou formou chce poukázať na fakt, že podanie prvej pomoci nie je zložité, a že i nesprávne poskytnutá prvá pomoc je lepšia ako žiadna.

Celková sledovanosť nových piatich videí, ktoré vznikli počas roku 2018, presiahla na internetovom kanáli YouTube jeden a pol milióna videní. Michal Kubovčík a jeho alter ego v podobe juhoslovanského zmrzlinára Seprpa Oživiča si na spoluprácu opäť prizval viaceré známe osobnosti – speváčku Zdenku Prednú, hercov Juraja Kemku, Mateja Landla či Branislava Deáka. Fenomenálny úspech zaznamenala spolupráca s raperom Separom, pričom video promujúce KPR videlo viac ako 1,2 milióna ľudí. Práve toto video sa stalo najsledovanejším nehudobným videom na Slovensku.

Okrem edukačných videí zorganizovalo OZ BAŠTRNG viacero poldenných prednášok a besied o prvej pomoci na bratislavských školách a v rámci športových klubov. Študenti a účastníci prednášok si mohli priamo na mieste vyskúšať

poskytnutie prvej pomoci na testovacích figurínach. Súčasťou podpory bola tiež príprava piatich súťaží s tematikou poskytovania prvej pomoci, ktoré sa konali na sociálnej sieti Facebook a mohla sa ich zúčastniť široká verejnosť. Nadácia Aegon ľuďom aj týmto prispela k propagácii a edukácii prvej pomoci.