Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Pomohli sme / Články / Integrácia ľudí s mentálnym a zdravotným postihnutím do verejného života

Integrácia ľudí s mentálnym a zdravotným postihnutím do verejného života

Nadácia NN ľuďom podporila dve benefičné podujatia, ktoré organizačne zabezpečuje občianske združenie Milan Štefánik. Občianske združenie Milan Štefánik už niekoľko rokov pravidelne pripravuje kultúrno-náučný festival a koncerty pre deti a pacientov s mentálnym a zdravotným postihnutím.

Nadácia NN ľuďom sa hlási k myšlienke aktívneho zapájania mentálne a zdravotne postihnutých ľudí do verejného života. Hlavná myšlienka festivalu spočíva v inklúzii mentálne a zdravotne postihnutých detí s ostatnými návštevníkmi festivalu. Spoločne sa tak všetci aktívne, za výdatnej pomoci dobrovoľníkov a osobných asistentov, zapájajú do programu. Súčasťou podujatia sú aj vzdelávacie či rozvojové aktivity. Mentálne a zdravotne postihnutým deťom pomáhajú v rozvoji jemnej motoriky a verbálnej komunikácie.

Edukácia vychádza z princípov špeciálnej pedagogiky, založenej na hre a zapájaní postihnutého jedinca do kolektívnej aktivity. Konkrétne festivalové podujatia sa konali dňa 5. 9. 2021 v Prešove s názvom „Opri sa o mňa“ a dňa 26. 9. 2021 s názvom ,,Dúha v srdci“ v Novom Meste nad Váhom.

Verejnoprospešný účel
Podpora vzdelávania

Výška poskytnutých prostriedkov
2 000,00 eur

Prostriedky poskytnuté v kalendárnom roku 2021.