Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Pomohli sme / Články / Integrácia ľudí s mentálnym a zdravotným postihnutím do verejného života

Integrácia ľudí s mentálnym a zdravotným postihnutím do verejného života

Nadácia NN ľuďom podporila tri benefičné podujatia, ktoré organizačne zabezpečuje občianske združenie Milan Štefánik.

OZ Milan Štefánik už niekoľko rokov pravidelne pripravuje kultúrno-náučný festival a koncerty pre deti a pacientov s mentálnym či so zdravotným postihnutím.

Nadácia NN ľuďom sa hlási k myšlienke aktívneho zapájania ľudí s mentálnym a so zdravotným postihnutím  do verejného života, čo je hlavný cieľ festivalu. Spoločne sa tak všetci aktívne, za výdatnej pomoci dobrovoľníkov a osobných asistentov, zapájajú do programu. Súčasťou podujatia sú aj vzdelávacie a rozvojové aktivity, ktoré deťom s mentálnym a so zdravotným postihnutím  pomáhajú v rozvoji jemnej motoriky a verbálnej komunikácie. Edukácia vychádza z princípov špeciálnej pedagogiky založenej na hre a zapájaní jedinca s  postihnutím do kolektívnej aktivity.

Konkrétne festivalové podujatia sa konali od augusta do októbra v tomto poradí: „OSMIDIV“ - 27. 8. 2023, „Dúha v srdci“ – 1. 10. 2023 a „Na krídlach anjelov“ – 17. 10. 2023.

Verejnoprospešný účel
podpora vzdelávania a ochrana zdravia

Výška poskytnutých prostriedkov
4 000 eur

Prostriedky poskytnuté v roku 2023