Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Pomohli sme / Články / Kúpou 10 defibrilátorov sme podporili činnosť záchranárov

Kúpou 10 defibrilátorov sme podporili činnosť záchranárov

V súlade s účelom nadácie na ochranu a podporu zdravia darovala nadácia peňažné prostriedky vo výške 13 760,95 eur na kúpu 10 defibrilátorov a 1 skrinky na defibrilátor. Obdarovaným subjektom sa stalo občianske združenie ZÁCHRANA.

Občianske združenie ZÁCHRANA bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 15. 10. 2010. Hlavnou úlohou a cieľom občianskeho združenia ZÁCHRANA je podpora činností rozvíjajúcich vzdelanosť, kvalifikáciu a zručnosti pracovníkov v záchranných službách, vedomosti v poskytovaní neodkladnej prvej pomoci a u pracovníkov integrovaného záchranného systému a laickej verejnosti. Dar Nadácie NN ľuďom bol konkrétne použitý na kúpu 10-tich defibrilátorov AED: poloautomatické AED, výrobca: ZOLL, typ: Plus a kúpu 1 vyhrievanej skrinky na defibrilátor s alarmom.

Nové AED našli svoje umiestnenie v lokalitách, ktoré vzišli z návrhu Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov na základe regionálnej dostupnosti AED prístrojov. Darované AED boli umiestnené v týchto lokalitách: obec Baka, Dobrovoľný hasičský zbor Žaškov, Obchodná akadémia na Nevädzovej ulici v Bratislave, Gymnázium Karola Štúra na Námestí Slobody v Modre, Základná škola Kataríny Brúderovej na Osloboditeľskej ulici v Bratislave, obec Reľov, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského na Piaristickej ulici v Nitre, Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského na Hubeného ulici v Bratislave a Základná škola na Tbiliskej ulici v Bratislave.

Všetky AED sú zaradené do registra AED na Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby. V prípade hlásenia na linku 155, operátor otvára mapu najbližších AED a posiela niekoho zo svedkov udalosti, resp. telefonuje na miesto umiestnenia AED zodpovednej osobe a vysiela ju k udalosti.

Verejnoprospešný účel
Ochrana a podpora zdravia

Výška poskytnutých prostriedkov
13 760,95 eur

Prostriedky poskytnuté v kalendárnom roku 2021.