Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Pomohli sme / Články / Linka zdravia pre Ukrajinu

Linka zdravia pre Ukrajinu

Medzi najtragickejšie udalosti roka 2022 nesporne patrí vojna na Ukrajine, ktorá dodnes trápi svet. Nadácia NN ľuďom zareagovala na túto krízu okamžite a v marci 2022 v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me podporila vznik a fungovanie Linky zdravia pre Ukrajinu (ua.diagnose.me).

Účelom tejto rýchlej zdravotnej konzultácie v ukrajinskom jazyku bolo pomáhať utečencom vyriešiť ich zdravotné problémy a zorientovať sa v slovenskom zdravotnom systéme. Linka im umožnila konzultovať zdravotné problémy so slovenskými aj s medzinárodnými špecialistami, ako i so psychológmi.

A keďže vojna na Ukrajine stále pretrváva, podporili sme jej existenciu aj v tomto roku, a to od januára do júna 2023. V tomto období pomohla Linka zdravia pre Ukrajinu približne 900 odídencom z Ukrajiny. 

Verejnoprospešný účel
pomoc utečencom

Výška poskytnutých prostriedkov
12 000 eur

Prostriedky poskytnuté v roku 2023