Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Pomohli sme / Články / Online projekt BAŠTRNG pomáha pri osvete a výučbe prvej pomoci

Online projekt BAŠTRNG pomáha pri osvete a výučbe prvej pomoci

Medzi projekty, ktoré Nadácia NN ľuďom podporila v roku 2023, patrí aj online projekt BAŠTRNG. Stojí za ním známy herec Michal Kubovčík, ktorý sa dlhoročne venuje propagácii a osvete v oblasti poskytovania prvej pomoci. Videá s tematikou prvej pomoci už majú na YouTube viac než 4 milióny videní.

Autorský projekt s témou prvej pomoci odštartoval Michal Kubovčík v roku 2016. SEPRP (SEdlácka PRvá Pomoc) je projekt, ktorý učí širokú verejnosť, ako poskytnúť prvú pomoc v neočakávaných situáciách. Prostredníctvom internetového kanálu YouTube vtipne a pútavo demonštruje praktické úkony podania prvej pomoci. Občasne si Kubovčík na pomoc, okrem odborníkov, prizýva aj známe slovenské osobnosti.

Finančná podpora, ktorú nadácia poskytla počas roka 2023 projektu BAŠTRNG, bola použitá na vydanie jedného edukačného videa s témou prvej pomoci, zrealizovanie 50 kurzov prvej pomoci na rôznych slovenských školách a rozdanie 3 defibrilátorov.

Verejnoprospešný účel
podpora zdravia a vzdelávania v oblasti prvej pomoci

Výška poskytnutých prostriedkov
30 000 eur

Prostriedky poskytnuté v roku 2023