Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Pomohli sme / Články / Online projekt BAŠTRNG pomáha pri osvete a výučbe prvej pomoci

Online projekt BAŠTRNG pomáha pri osvete a výučbe prvej pomoci

Medzi projekty, ktoré Nadácia NN ľuďom podporila v roku 2021, patrí aj online projekt BAŠTRNG, za ktorým stojí známy herec Michal Kubovčík. Ten sa dlhoročne venuje propagácii a osvete v oblasti poskytovania prvej pomoci. Ten sa dlhoročne venuje propagácii a osvete v oblasti poskytovania prvej pomoci.

Videá s tematikou prvej pomoci už majú na YouTube viac než 4 milióny pozretí. Autorský projekt s témou prvej pomoci odštartoval Michal Kubovčík v roku 2016. SEPRP (SEdlácka PRvá Pomoc) je projekt, ktorý učí širokú verejnosť ako poskytnúť prvú pomoc v neočakávaných situáciách. Prostredníctvom internetového kanálu YouTube vtipne a pútavo demonštruje praktické úkony podania prvej pomoci. Na pomoc si, okrem odborníkov, prizýva aj známe slovenské osobnosti.

Finančná podpora, ktorú nadácia poskytla počas roka projektu BAŠTRNG, bola použitá na produkčnú tvorbu piatich nových edukačných videí s témou prvej pomoci, organizáciu a aktívnu účasť na ôsmich hodinových prednáškach a besedách na rôznych školách či športových kluboch v rámci Bratislavy a organizáciu štyroch motivačných súťaží s témou prvej pomoci na sociálnej sieti Facebook.

Verejnoprospešný účel
Podpora vzdelávania

Výška poskytnutých prostriedkov
20 000,00 eur

Prostriedky poskytnuté v kalendárnom roku 2021.