Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Pomohli sme / Články / OZ BAŠTRNG - Propagácia a výučba prvej pomoci

OZ BAŠTRNG - Propagácia a výučba prvej pomoci

S prihliadnutím na verejnoprospešný účel Nadácie – podpora vzdelávania, sa nosným projektom roka stala podpora výučby prvej pomoci. Štatistiky hovoria, že prvú pomoc dokáže poskytnúť iba 5 - 10 % Slovákov

Špecifikácia projektu

Cieľ projektu

Finančné prostriedky boli použité na výrobu edukačných videí v oblasti prvej pomoci, organizáciu a zabezpečenie školských besied obsahovo zameraných na poskytovanie prvej pomoci a kúpu reflexných reklamných predmetov pre deti.

Príjemca daru

OZ BAŠTRNG, Bratislava

Výška poskytnutého daru

15 493,31 €

Termín odovzdania finančných prostriedkov

v priebehu roka 2017

OZ BAŠTRNG - Propagácia a výučba prvej pomoci

S prihliadnutím na verejnoprospešný účel Nadácie – podpora vzdelávania, sa nosným projektom roka stala podpora výučby prvej pomoci. Štatistiky hovoria, že prvú pomoc dokáže poskytnúť iba 5 - 10 % Slovákov. Prvá pomoc nie je o zložitých vedomostiach či zručnostiach, ale o odhodlaní, pripravenosti a vôli. Niekoľko jednoduchých úkonov je základom pre ďalšiu pomoc lekárov záchrannej služby a nemocnice. Poskytnutie prvej pomoci do príchodu zdravotnej služby je, žiaľ, stále iba raritou. Aby sa ľudia nebáli spraviť viac, ako iba zavolať 112, spojila sa naša Nadácia s projektom Baštrng herca Michala Kubovčíka. Cieľom našej spolupráce je propagovať kurzy a výučbu prvej pomoci u širokej verejnosti.

Finančná podpora Nadácie zabezpečila výrobu edukačných videí, na ktorých herec Michal Kubovčík spolu so svojimi hosťami predvádzajú jednotlivé úkony prvej pomoci. V rámci vzájomnej spolupráce vznikli štyri edukačné videá, ktoré zobrazujú prvú pomoc v prípade kardiopulmonálnej resuscitácie u detí, v prípade dusenia, kardiopulmonálnej resuscitácie a dusenia u tehotných a cievnej mozgovej príhody. Celková sledovanosť štyroch videí od svojho vzniku presiahla na internetovom kanáli YouTube pol milióna videní. Edukačné videá sú podávané zrozumiteľnou a vtipnou formou, čo zaručuje ich obľubu obzvlášť medzi mladými ľuďmi. Videá boli využívané aj pri školeniach v autoškolách či lektormi na rôznych kurzoch prvej pomoci.

Nadácia Aegon ľuďom taktiež zabezpečila propagáciu prvej pomoci na slovenských základných a stredných školách. Tie pravidelne navštevuje priamo Michal Kubovčík v rámci svojho programu SEPRP. V roku 2017 sa Nadácia podieľala na organizácii štyroch takýchto odborných prednášok, počas ktorých si mohli študenti priamo vyskúšať i konkrétne podanie prvej pomoci na testovacích figurínach. Cieľom vzájomnej spolupráce i do budúcnosti je zvýšiť znalosť prvej pomoci a jej poskytnutia v prípade život ohrozujúcich stavov.

Viac na www.youtube.com/bastrng.