Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Pomohli sme / Články / Pomáhame zvyšovať finančnú gramotnosť širokej verejnosti

Pomáhame zvyšovať finančnú gramotnosť širokej verejnosti

V rámci zvyšovania finančnej gramotnosti Slovákov sa Nadácia NN ľuďom venovala aj v roku 2023 edukácii Slovákov v oblasti financií a finančného zabezpečenia ich budúcnosti. Aby sme oslovili čo najširšie publikum, oslovili sme špecialistov na finančné produkty zo spoločnosti Finportal a tvorcov sledovanej ekonomickej relácie Raňajky TA3 ako najvhodnejší mediálny kanál v tomto smere.

Finálne vzniklo 10 častí tematicky zameraných na finančnú gramotnosť. V jednotlivých reláciách televízie TA3 postupne vystupovali viacerí špecialisti z Finportal, aby divákom zrozumiteľne objasnili a vysvetlili rôzne oblasti zo sveta financií (napr. životné a neživotné poistenie, investovanie do fondov, dôchodkové sporenie a pod.). Celkovo sme zasiahli 143-tisíc divákov.

Verejnoprospešný účel
podpora finančného vzdelávania

Výška poskytnutých prostriedkov
12 900 eur

Prostriedky poskytnuté v roku 2023