Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Pomohli sme / Články / Pomáhame zvyšovať finančnú gramotnosť

Pomáhame zvyšovať finančnú gramotnosť

Nadácia podporuje jednotlivcov i organizácie v súlade so svojím verejnoprospešným účelom. V roku 2019 sa zacielila predovšetkým na zdravotnú prevenciu, podporu vzdelávania v oblasti prvej pomoci a finančného zabezpečenia. V rámci zvyšovania finančnej gramotnosti Slovákov sa nadácia snažila osloviť čo najširšie publikum. Najvhodnejším mediálnym kanálom v tomto smere bola televízia. Nadácia teda oslovila obľúbenú Markízu a tvorcov najsledovanejšej rannej relácie Teleráno.

Špecifikácia projektu

Cieľ projektu

V súlade s kľúčovým cieľom nadácie zvyšovať finančné povedomie verejnosti pripravila nadácia 4-dielny mini seriál v spolupráci s populárnou televíziou Markíza.

NN špecialista na dôchodky Miroslav Piršč vystúpil v priebehu októbra a novembra v najsledovanejšej rannej relácii Teleráno, aby divákom zrozumiteľne vysvetlil dôležitosť a fungovanie dôchodkového zabezpečenia prostredníctvom jednotlivých dôchodkových pilierov. Ľudskou rečou im objasnil význam a výhody dlhodobého sporenia na penziu a tiež spôsob, ako si uzatvoriť dôchodkové sporenie. Venoval sa tiež tematike ideálneho nastavenia investícií v dôchodkových fondoch, a zároveň zastrešoval telefonickú linku, kde odpovedal ľuďom na individuálne otázky.

V každom vstupe sme zasiahli dve cieľové skupiny divákov, pretože sa konali v odlišných časoch a celkovo sme zasiahli 354-tisíc divákov.

Príjemca daru

Connect Media s. r. o., Bratislava

Výška poskytnutého daru 

7 200 €

Termín odovzdania finančných prostriedkov

November 2019