Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Pomohli sme / Články / Vzdelávanie v oblasti prvej pomoci

Vzdelávanie v oblasti prvej pomoci

Nadácia NN ľuďom považuje zdravotnú edukáciu za veľmi dôležitú, a preto sme finančne podporili aj športovcov združených pod nadáciou Dobré srdce Borisa Sádeckého.

Cieľom tejto nadácie je viesť aktívne kampane, šíriť osvetu a realizovať vzdelávanie na tému starostlivosti a ochrany zdravia športovcov všetkých vekových kategórií.

Verejnoprospešný účel
Podpora zdravia

Výška poskytnutých prostriedkov
5 000 eur

Prostriedky poskytnuté v kalendárnom roku 2022