Domov / Občania / Životné poistenie / Doplnkové poistenia / Dlhodobé výpadky príjmu / Invalidita od 41 % do 70 % - klesajúca PS

Doplnkové poistenie invalidity od 41 % do 70 % vrátane s klesajúcou poistnou sumou (IJK41_02)

Doplnkové poistenie invalidity poskytuje účinnú poistnú ochranu v prípade, že sa stanete invalidným v rozsahu od 41 – 70 % vrátane. Nemusíte sa tak obávať o zníženie svojho životného štandardu. Je vhodné pre klientov s vysokým finančným zaťažením (hypotéka, spotrebný úver), alebo pre tých, ktorí chcú byť chránení v prípade vzniku invalidity, živiteľov rodín, pre ktorých je najdôležitejšie nestratiť príjem v prípade neočakávanej udalosti. Doplnkové poistenie sa uzatvára vo forme lineárne klesajúcej poistnej sumy, ktorá tak môže kopírovať napríklad splácanie hypotekárneho úveru. Poistník dostáva posledné 3 roky poistnej doby 99 % zľavu z výšky poistného za toto poistenie, a tak platí len 1 % poistného!

Poistná udalosť

Invalidita poisteného v rozsahu od 41 % do 70 % vrátane, t.j. z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu poisteného nastal pokles jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % (najviac však o 70 %). Za deň vzniku poistnej udalosti sa považuje deň vydania Rozhodnutia o priznaní invalidity príslušným orgánom sociálneho zabezpečenia. Nie je podmienkou poberanie invalidného dôchodku.

Poistné plnenie

Poistným plnením je jednorazová výplata 100 % aktuálne platnej poistnej sumy ku dňu vzniku poistnej udalosti.

Uvedené doplnkové poistenie je možné uzavrieť k produktom NN PlanNN Profi Invest NN Partner. Uvedené doplnkové poistenie nie je možné uzavrieť k produktu NN Pro Partner