Domov / Občania / Životné poistenie / Doplnkové poistenia / Dlhodobé výpadky príjmu / Následky kritických chorôb alebo úrazov

Doplnkové poistenie následkov kritických chorôb alebo úrazov (NKCH_02)

Existujú desiatky diagnóz, ktoré spôsobujú závažné následky na zdraví človeka. Voliteľné doplnkové poistenie následkov závažných chorôb alebo úrazov je možné si prikúpiť k doplnkovému poisteniu najčastejších chorôb. Hlavnú výhodu, ktorú poistenie prináša je, že poistné plnenie je poskytnuté vzhľadom na následky ochorení a tiež úrazov, vďaka čomu zabezpečí krytie neobmedzeného počtu ochorení. Následky sa týkajú vážneho obmedzenia hybnosti, zlyhávania orgánov, rizikových operácií, poškodenia zraku, sluchu, reči, straty funkcie končatín a iné. Súčasťou tohto doplnkového poistenia je unikátne krytie neplodnosti pre poistenú osobu a následné poskytnutie poistného plnenia v prípade prvého výkonu umelého oplodnenia preplateného zdravotnou poisťovňou u poistenej osoby alebo jej partnerky.

Poistná udalosť

Diagnostikovanie následku ochorenia alebo následku úrazu ako sú: strata sluchu, rizikové operácie, následky zlyhávania orgánov, strata funkcie končatín, strata mobility či neplodnosť.

Poistné plnenie

Poistné plnenie je poskytnuté vo výške percenta z poistnej sumy podľa závažnosti následku ochorenia alebo následku úrazu.

Uvedené doplnkové poistenie je možné uzavrieť k produktom NN PlanNN Profi Invest NN Partner. Uvedené doplnkové poistenie nie je možné uzavrieť k produktu NN Pro Partner