Čo sa mení v II. pilieri od 1.1.2023?

Prinášame sumár najdôležitejších zmien

Späť

Mesačné správy

Mesačné správy 2024

Mesačné správy 2023

Mesačné správy 2022

Mesačné správy 2021

Mesačné správy 2020

Mesačné správy 2019

Archív Mesačných správ AEGON, d.s.s., a.s, zanikajúcej zlúčením k 1. 11. 2019