Výročné správy

Výročné správy a účtovné závierky 2021

NN Životná poisťovňa, a.s., výročná správa za rok 2021

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., výročná správa za rok 2021

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., výročná správa za rok 2021

Výročné správy a účtovné závierky 2020

NN Životná poisťovňa, a.s., výročná správa za rok 2020

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., výročná správa za rok 2020

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., výročná správa za rok 2020

Výročné správy a účtovné zavierky 2019

NN Životná poisťovňa, a.s., výročná správa za rok 2019

AEGON Životná poisťovňa, a.s., výročná správa za rok 2019

AEGON dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., výročná správa za rok 2019

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., výročná správa za rok 2019

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., výročná správa za rok 2019

Výročné správy 2018

NN Životná poisťovňa, a.s., výročná správa za rok 2018

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., výročná správa za rok 2018

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., výročná správa za rok 2018

Účtovné závierky 2018

NN Životná poisťovňa, a.s.

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Výročné správy 2017

NN Životná poisťovňa, a.s., výročná správa za rok 2017

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., výročná správa za rok 2017

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., výročná správa za rok 2017

Účtovné závierky 2017

NN Životná poisťovňa, a.s.

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Výročné správy 2016

NN Životná poisťovňa, a.s., výročná správa za rok 2016

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., výročná správa za rok 2016

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., výročná správa za rok 2016

Účtovné závierky 2016

NN Životná poisťovňa, a.s.

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Výročné správy 2015

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., výročná správa za rok 2015

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., výročná správa za rok 2015

NN Životná poisťovňa, a.s., výročná správa za rok 2015

Účtovné závierky 2015

NN Životná poisťovňa, a.s.

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Výročné správy 2014

NN Životná poisťovňa, a.s., výročná správa za rok 2014

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., výročná správa za rok 2014

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., výročná správa za rok 2014

Účtovné závierky 2014

ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

ING Životná poisťovňa, a.s.

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Výročné správy 2013

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., výročná správa za rok 2013

ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., výročná správa za rok 2013

ING Životná poisťovňa, a.s., výročná správa za rok 2013

Účtovné závierky 2013

ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

ING Životná poisťovňa, a.s.

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Výročné správy 2012

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., výročná správa za rok 2012

ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., výročná správa za rok 2012

ING Životná poisťovňa, a.s., výročná správa za rok 2012

Účtovné závierky 2012

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

ING Životná poisťovňa, a.s.

Výročné správy 2011

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., výročná správa za rok 2011

ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., výročná správa za rok 2011

ING Životná poisťovňa, a.s., výročná správa za rok 2011

Účtovné závierky 2011

ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

ING Životná poisťovňa, a.s.

ING Management Services, s.r.o., organizačná zložka

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Výročné správy 2010

ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. výročná správa za rok 2010

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. výročná správa za rok 2010

ING Životná poisťovňa, a.s. výročná správa za rok 2010

Účtovné závierky 2010

ING Životná poisťovňa, a.s.

ING IMS

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Výročné správy 2009

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. výročná správa za rok 2009

Účtovná zavierka ING IMS 2009

ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. výročná správa za rok 2009

ING Životná poisťovňa, a.s. výročná správa za rok 2009

Výročné správy 2008

Výročná správa ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 2008

Výročná správa ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 2008

Výročná správa ING Životná poisťovňa, a.s. 2008

Výročná správa ING Bank 2008 slov.preklad

Účtovná zavierka ING IMS 2008

Výročné správy 2007

Výročná správa ING Bank 2007 slov.preklad

Výročná správa ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 2007

Výročná správa ING Životná poisťovňa, a.s. 2007

Výročná správa ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 2007

Výročné správy 2006

Výročná správa - ING Tatry - Sympatia, d.d.s, a.s. 2006

Výročná správa ING ŽIVOTNÁ POISŤOVŇA, a.s. 2006

Výročná správa ING Bank 2006 slov.preklad

Výročná správa ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 2006

Výročné správy 2005

Výročná správa ING Životnej poisťovne, a.s. za rok 2005

Výročné správa ING Bank 2005

Výročná správa Vzájomnej životnej poisťovne za rok 2005

Výročná správa Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovne Tatry-Sympatia za rok 2005

Výročná správa ING doplnkovej dôchodkovej poisťovne za rok 2005

ING Dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Výročné správy 2004

Výročná správa ING Bank 2004

Výročná správa ING DDP 2004

- príloha "Poznámky k účtovnej závierke 2004" - príloha Výkazy 2004

Výročná správa za rok 2004 ING životná poisťovňa, a.s.

Výročné správy 2003

Správa o hospodárskych výsledkov ING v SR 2003

Výročná správa ING Bank 2003

Výročná správa ING Životná poisťovňa, a.s. za rok 2003

Výročné správy 2002

Výročná správa ING Ban 2002

Výročná správa ING Životná poisťovňa, a.s. za rok 2002

Archív Výročných správ AEGON Životná poisťovňa a.s., zanikajúcej zlúčením k 1. 1. 2020

Archív Výročných správ AEGON d.s.s., a.s., zanikajúcej zlúčením k 1. 11. 2019