Novinky

Vyberte si novinky, ktoré vás zaujímajú:

Zmena štatútu a informačného prospektu Konzervatívneho príspevkového d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

08.04.2014
Od 23.4.2014 bude v platnosti nové znenie štatútu a informačného prospektu Konzervatívneho príspevkového d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
 

Informácia o FATCA

18.03.2014
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act ) znamená Zákon o daňovom súlade zahraničných účtov.
 

Oznámenie o zmene výšky odplát NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

15.01.2014
Od 1.1.2014 sú v doplnkových dôchodkových fondoch NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. znížené odplaty
 

Oznámenie o zmene výšky odplát ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

01.01.2014
Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať, že od 1.1.2014 sú v doplnkových dôchodkových fondoch ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. znížené odplaty nasledovne:
 

Zverejnenie Všeobecných obchodných podmienok NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

01.11.2013
Od 1.1.2014 bude v platnosti nové znenie Všeobecných obchodných podmienok NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.,
 

Oznámenie o zmene štatútov dôchodkových fondov ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

27.08.2013
Oznamujeme týmto všetkým sporiteľom, že na základe predchádzajúcich súhlasov udelených Národnou bankou Slovenska s právoplatnosťou dňa 27. 8. 2013, dôjde s účinnosťou k 17. 9. 2013 k zmene štatútov dôchodkových fondov spravovaných spoločnosťou ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.. Nové verzie štatútov sú k dispozícii v sekcii „Fondy“.
 

Komentár k rozhodnutiu ING Bank o ukončení poskytovania produktu ING Konto a distribúcie ING Fondov na Slovensku

21.08.2013
Vážení klienti

ING Bank dnes oznámila svoje rozhodnutie ukončiť poskytovanie produktu ING Konto a distribúciu ING Fondov prostredníctvom svojej pobočky na Slovensku, a to do konca tohto roka. Touto cestou by som vás rád uistil, že tieto zmeny sa týkajú len menovaných produktov a služieb poskytovaných ING Bank a nemajú vplyv na aktivity, produkty a služby poskytované spoločnosťou ING Životná poisťovňa.
 

Oznámenie o zmene Informačných prospektov ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

10.06.2013
Vážení sporitelia,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 10.6.2013 sú v platnosti nové Informačné prospekty všetkých dôchodkových fondov ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Zmena bola vykonaná z dôvodu zosúladenia informácií s legislatívou v platnom znení.