Novinky

Vyberte si novinky, ktoré vás zaujímajú:

Ochrana osobných údajov

01.08.2010
V súlade s ustanovením § 5 ods. 4 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) spoločnosť NN Tatry – Sympatia, d.d.s, a.s. oznamuje svojim klientom, že na spracúvaní ich osobných údajov sa podieľa ako sprostredkovateľ v zmysle Zákona spoločnosť ING SERVICE CENTER EUROPE S.A.,...
 

Oznámenie o zmene štatútov dôchodkových fondov a o zmene Informačného prospektu ING DSS (19.7.2010)

15.07.2010
Vážení sporitelia, dovoľujeme si Vás informovať, že na základe predchádzajúceho súhlasu NBS a schválenia predstavenstvom spoločnosti dňa 15.7.2010, boli zmenené štatúty všetkých 3 dôchodkových fondov spravovaných ING DSS.
 

Čo bude kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvní vývoj na trhoch?

23.06.2010
Kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvní vývoj na trhoch v najbližšej budúcnosti, bude spôsob riešenia dlhovej krízy Grécka a ostatných „periférnych“ štátov eurozóny a vnímanie jeho dôveryhodnosti zo strany investorov.
 

Zmena štatútov doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

01.02.2010
Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.4.2010 budú v platnosti nové Štatúty a Informačné prospekty všetkých doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
 

Zmeny v právnej úprave doplnkového dôchodkového sporenia účinné od 1.1.2010

05.01.2010
S účinnosťou od 1.1.2010 bola vydaná novela zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá prináša zmeny v odplatách, ako aj iné zmeny.
 

Podľa agentúry Standard and Poor´s (S&P) patrí ING medzi najbezpečnejšie finančné spoločnosti

25.11.2009
Veľké finančné inštitúcie majú stále nedostatok kapitálu na pokrytie rizika.
 

Zmena štatútov doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s

01.10.2009
Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 4.12.2009 budú v platnosti nové Štatúty všetkých doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Informačné prospekty a Základná informácia o fondoch.
 

Oznámenie o zmene štatútov dôchodkových fondov a o zmene Informačného prospektu ING DSS (29.7.2009)

28.07.2009
Vážení sporitelia, dovoľujeme si Vás informovať, že na základe predchádzajúceho súhlasu NBS a schválenia predstavenstvom spoločnosti dňa 28.7.2009, boli zmenené štatúty všetkých 3 dôchodkových fondov spravovaných ING DSS.