Novinky

Vyberte si novinky, ktoré vás zaujímajú:

Oznámenie o zmene štatútov dôchodkových fondov ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

16.06.2009
Oznamujeme týmto všetkým sporiteľom, že na základe predchádzajúcich súhlasov udelených Národnou bankou Slovenska s právoplatnosťou dňa 16. 6. 2009, dôjde s účinnosťou k 1. 7. 2009 k zmene štatútov dôchodkových fondov spravovaných spoločnosťou ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 

Zmeny v právnej úprave doplnkového dôchodkového sporenia účinné od 1.1.2009

23.12.2008
S účinnosťou od 1.1.2009 bola vydaná novela zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá prináša zmeny v oblasti doplnkových výsluhových dôchodkov, ako aj iné zmeny.
 

Informácie o opatreniach týkajúcich sa prechodu na Euro

28.10.2008
dovoľujeme si Vás informovať, o opatreniach, pravidlách a postupoch, ktoré spoločnosť NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., vykonala a vykoná na zabezpečenie plynulého prechodu zo slovenskej meny na euro.